Friday, March 20, 2009

Pembantu Teknik Senibina

Pembantu Teknik Senibina

Keterangan Tugas

Melawat dan menyiasat kesesuaian tapak binaan

Membantu menyediakan pelan lakar dan spesifikasi untuk kontraktor

Membantu menyedia pelan atur dan ciri-ciri senibina luar, memilih bahan dan menyediakan pelan hiasan.

Membantu tugas-tugas arkitek sebagaimana yang diarahkan

No comments: